Delavnice in predavanja

Način izvedbe

Individualizirane rešitve
Spremembe v praksi
1. Razumevanje
2. Rešitve
Motivacija udeležencev
Velikost

Vsak udeleženec dobi pri obravnavanih vsebinah konkretne rešitve zase. Velikokrat uporabljajo lastne primere iz prakse, na katerih potem vsak oblikuje rešitve zase in razvija nove kompetence.

Vsak udeleženec dobi jasna navodila in naloge, kako rešitve oz. nove kompetence prenesti in uporabljati pri svojem delu in v življenju.

Najprej podamo poglobljeno in strokovno razumevanje obravnavane teme (Kaj je to? Kje so vzroki?), šele potem skupaj konstruiramo konkretne rešitve (Kako to spremeniti/izboljšati?).

V sodelovanju z naročnikom določimo tematiko, ki najbolj odraža potrebe podjetja in udeležencev. Z delom na praktičnih primerih udeležencev in z njihovim neprestanim aktivnim vključevanjem dosežemo njihovo visoko motivacijo.

Optimalna velikost skupin za delavnice je 4 do 12 udeležencev. Lahko pa delavnice tudi prilagodimo za večje skupine do 40 oseb. Število slušateljev za predavanja je neomejeno. Za trajanje delavnic in predavanj se dogovorimo.