Delavnice in predavanja

Za različne kadre v podjetjih pripravljamo praktične delavnice ali predavanja iz širšega psiho-socialnega področja. Vsakemu udeležencu delavnic želimo podati čim bolj individualizirane in uporabne rešitve, ki delujejo v njegovi praksi.

Vsebine predavanj ...

Vodenje sebe:

Stres in izgorelost

(Self)change-management

Lastna miselnost in prepričanja

Emocije (kontrola in uporaba)

Empatija

Samo-motivacija

Ravnovesje (life : work)

Koncentracija in čuječnost

Ciljna usmerjenost

Osebna učinkovitost

Samopodoba in samospoštovanje

Razvoj kariere

Vodenje ljudi:

Vodenje in vodstvene kompetence

Skupinska miselnost, mind-set

Razvoj in vodenje timov

Vključenost zaposlenih

Komunikacija

Reševanje konfliktov

Timske vloge in sodelovanje

Motivacija in zadovoljstvo

Oblikovanje pripadnosti

Odnosi

Vrednote in kultura podjetja

Vodenje poslov:

Postavljanje ciljev

Spremembe (uvajanje in upravljanje)

Odločanje (decision-making)

Delegiranje nalog

Psihološki vidiki agilnosti

Reševanje problemov

Time & task management

Kreativno mišljenje in ustvarjalnost