Delavnice in predavanja

Za različne kadre v podjetjih pripravljamo praktične delavnice ali predavanja iz širšega psiho-socialnega področja. Vsakemu udeležencu delavnic želimo podati čim bolj individualizirane in uporabne rešitve, ki delujejo v njegovi praksi.

Vodenje sebe:

Stres in izgorelost

(Self)change-management

Lastna miselnost in prepričanja

Emocije (kontrola in uporaba)

Empatija

Samo-motivacija

Ravnovesje (life : work)

Koncentracija in čuječnost

Ciljna usmerjenost

Osebna učinkovitost

Samopodoba in samospoštovanje

Razvoj kariere

Vodenje ljudi:

Vodenje in vodstvene kompetence

Skupinska miselnost, mindset

Razvoj in vodenje timov

Vključenost zaposlenih

Komunikacija

Reševanje konfliktov

Timske vloge in sodelovanje

Motivacija in zadovoljstvo

Oblikovanje pripadnosti

Odnosi

Vrednote in kultura podjetja

Vodenje poslov:

Postavljanje ciljev

Spremembe (uvajanje in upravljanje)

Odločanje (decision-making)

Delegiranje nalog

Psihološki vidiki agilnosti

Reševanje problemov

Time & task management

Kreativno mišljenje in ustvarjalnost