Individualno svetovanje

Način dela

Zavedamo se, da je vzpostavitev zaupanja naših klientov ključno za kvaliteten svetovalni odnos. Zato se pri individualnem svetovanju držimo visokih strokovno-etičnih standardov. Te standarde opisujemo v zaključnem poglavju te predstavitve. Tukaj predstavljamo nekaj specifik individualnega svetovanja.

Motiv za svetovanje
Raznolik svetovalni pristop
Vedenjsko kognitivna paradigma
Usklajevanje z naročnikom
Dolžina

Kot osnovni motiv za vključitev v svetovanje klienti večinoma izražajo:

a) željo po izboljšanju že zelo dobre učinkovitosti, saj si želijo vrhunskih dosežkov
b) upad v učinkovitosti in željo po vrnitvi na prejšnje stanje
c) srednje do večje težave tako v poklicu kot v življenju na splošno.

Coaching

Postavljanje vprašanj brez (strokovnega) poznavanja vsebine z namenom, da klient sam pride do rešitve. Vodenje.

Edukacija

Strokovna razlaga, učenje in trening določene rešitve z namenom, da klient izboljša neko kompetenco oz. veščino.

Svetovanje

1. Diagnostika in razumevanje.
2. Direktivna ali ne-direktivna vpeljava rešitev.
3. Odstranjevanje (subjektivnih) ovir za izpeljavo rešitev.

Terapija

Globlje psihološke intervencije, ko se pojavijo simptomi težjih psiholoških stanj (npr. izgorelost, napadi panike, anksioznost, depresivnost).

Usposobljeni smo, da uporabljamo vse svetovalne pristope! Pri vsakem posameznem klientu strokovno presodimo, kateri način mu bo v danem trenutku najbolj koristil.

Vedenjsko-kognitivna paradigma je v svetu ena izmed najbolj učinkovitih metod za spreminjanje človekovih psiholoških in vedenjskih vzorcev. Uporablja se v različnih uporabnih disciplinah psihologije: v psihoterapiji, psihološkem svetovanju in high- performance svetovanju (npr. šport, posel, umetnost, vojska …)

Temelji na osnovni predpostavki, da naše mišljenje, prepričanja, stališča in druge 'kognicije' (miselnost, mindset) usmerjajo naše vedenje, čustvovanje in motivacijo. Proces svetovanja temelji na odkrivanju, ozaveščanju in spreminjanju ključnih 'kognicij'.

Z vodstvom podjetja ali HR službo v organizaciji se uskladimo glede glavnih namenov, ciljev in željenih rezultatov individualnega svetovanja. Uskladimo tudi proces in način informiranja o poteku svetovanja – predvsem v luči principa molčečnosti.

Strokovno je težko predvideti, kako hitro bo posameznik spremenil svoje vedenjske, mišljenjske, motivacijske in čustvene vzorce. Trajanje je odvisno tudi od zahtevnosti zastavljenih ciljev svetovanja. Zato naročnikom predlagamo dogovore po fazah: npr. 5-10 svetovalnih ur in potem nadaljnje dogovore, glede na doseženo.