Individualno svetovanje

Vsebine svetovanj

Stress management
Change management
Leadership skills
Decision making
Emotion management
Mindset
Motivation management
Life-work balance
Thinking process management

IZBOLJŠAVE

… želijo biti še bolj učinkoviti …

UPAD UČINKOVITOSTI

… težko ves čas ostajajo mirni, fokusirani in visoko produktivni …

TEŽAVE

… vse do tega, da so kdaj utrujeni, izčrpani in izgoreli.

IZBOLJŠAVE

… želijo in morajo neprestano uvajati novosti …

UPAD UČINKOVITOSTI

… težko ves čas uvajajo spremembe, spreminjajo lastne navade …

TEŽAVE

… vse do tega, da včasih ne spremenijo nič in hkrati vedo, da to ni dobro.

IZBOLJŠAVE

… želijo še izboljšati svoje vodenje …

UPAD UČINKOVITOSTI

… težko ves čas trezno, odločno, mirno vodijo sodelavce …

TEŽAVE

… vse do tega, da lahko izgubljajo avtoriteto, kredibilnost.

IZBOLJŠAVE

… želijo še hitreje in bolj kvalitetno sprejemati odločitve …

UPAD UČINKOVITOSTI

… težko ves čas učinkovito, hitro, pravilno sprejemajo težke odločitve …

TEŽAVE

… vse do tega, da kdaj odločitev sploh ne sprejmejo.

IZBOLJŠAVE

… želijo še več zadovoljstva, ponosa, veselja, zanosa …

UPAD UČINKOVITOSTI

… težko ves čas kontrolirajo jezo, skrbi, nemoč, razočaranja …

TEŽAVE

… vse do tega, da jim kdaj čustvene reakcije uidejo izpod nadzora.

IZBOLJŠAVE

… želijo prepričati še druge v pravilnost svojih pogledov …

UPAD UČINKOVITOSTI

… težko ves čas realno presojajo lastna stališča, prepričanja, verjetja …

TEŽAVE

… vse do tega, da se kdaj napačnega mišljenja 'držijo kot pijanec plota'.

IZBOLJŠAVE

… želijo še povečati ambicioznost, strast in voljo …

UPAD UČINKOVITOSTI

… težko ves čas ohranjajo visoko motivacijo, ambicioznost in energijo …

TEŽAVE

… vse do tega, da včasih nimajo nobene volje za delo in izgubijo cilje.

IZBOLJŠAVE

… želijo ohraniti dobro ravnovesje …

UPAD UČINKOVITOSTI

… težko so ves čas posvečeni delu in družini, prijateljem, zdravju …

TEŽAVE

… vse do tega, da 'nosijo' službo domov ali domače težave v službo.

IZBOLJŠAVE

… želijo novih, boljših, še bolj kreativnih idej …

UPAD UČINKOVITOSTI

… težko ves čas kreativno, jasno in prilagodljivo razmišljajo …

TEŽAVE

… vse do tega, da so neustvarjalni in nejasni.