Naši klienti

Šport

Več kot 20 let so bili naši primarni klienti slovenski športniki, ekipe in trenerji. V tem času se jih je nabralo 400+, od tega 150+ vrhunskih in 60+ olimpijcev iz 40+ različnih športov. (Več o tem na www.sportni-psiholog.si)

Performance

Ob tem smo svetovali tudi posameznikom iz drugih zahtevnih poklicev (poslovneži, zdravniki, umetniki, vzgojitelji, funkcionarji …), ki so si želeli izboljšati svojo učinkovitost in jo uskladiti s svojim življenjem in počutjem.

Business

To nas je privedlo do pomembne spremembe fokusa našega dela in zdaj se popolnoma posvečamo: podjetnikom, lastnikom, upravam, managerjem, delovnim timom, vodjem, vrhunskim strokovnjakom, ki želijo izboljšati svojo individualno učinkovitost in hkrati prispevati k boljšim rezultatom svojih podjetij.

Zavezani molčečnosti našim klientom (tako posameznikom kot organizacijam) zagotavljamo popolno diskretnost. Zato ne navajamo konkretnih imen.