Programi izboljšanja učinkovitosti za time

Vsebine programov

Change management
Team development
Mindset
Stress management
Crisis intervention
Leadership skills

Change management

Hitro in učinkovito uvajanje sprememb v delovni proces je danes ključnega pomena za razvoj podjetij, pogosto pa se ob tem soočajo z različnimi ovirami. Mnoge od njih so psihološkega izvora: zmotna prepričanja, rigidna miselnost, strah, odpori, zadovoljstvo, motivacija, ne- ambicioznost … V programih izboljšanja učinkovitosti ovire identificiramo, odstranimo in pripravimo plan uvajanja in ohranjanja sprememb.

Team development

Učinkovito delovanje timov je povezano z različnimi skupinsko-dinamskimi procesi: komunikacija, odnosi, pravila, vloge, vodenje, skupinska miselnost, način sodelovanja, pripadnost, zadovoljevanje osnovnih potreb … S pomočjo strokovnih team-building postopkov identificiramo ključne procese in jih razvijemo na višji nivo.

Mindset

Mindset ali miselnost so različna prepričanja, stališča in verjetja posameznikov. Zaradi pretiranih razlik ali pretiranih podobnosti ter še posebej zaradi rigidnosti miselnosti članov tima lahko prihaja do upada učinkovitosti, do konfliktov ali neizkoriščenosti potencialov. V programu identificiramo ključne značilnosti miselnosti članov, jim pomagamo spremeniti nekoristne vzorce mišljenja ter načrtujemo uveljavitev nove miselnosti v delovanje tima.

Stress management

V mnogih timih je stres ključna ovira učinkovitosti. Člani tima zaradi prekomernega stresa delajo manj, kvaliteta upade, sodelovanje se zmanjša, konflikti povečajo … Identificiramo ključne vzroke za prekomeren stres v timu - tako objektivne kot subjektivne - ter posameznike znotraj tima opremimo z mehanizmi za zmanjšanje in kontrolo stresa.

Crisis intervention

Nenadne in nepredvidene spremembe, slabi rezultati, konflikti … lahko povzročijo krizno stanje v delovnih timih, zato prihaja do nekonstruktivnih oblik reševanja, ki pa še dodatno zmanjšajo učinkovitost tima. Timom pomagamo a) identificirati in razumeti (psihološke) vzroke kriznih stanj; b) spremeniti nekonstruktivne načine soočanja in rešiti krizo, c) jih naučiti preventivnega in konstruktivnega delovanja v bodoče.

Leadership skills

To je posebne vrste program za vodje, ki se izvaja v skupini, vendar je namenjen vsakemu posamezniku. Običajno je vključenih več vodij iz podjetja. Temeljimo na učenju raznovrstnih kompetenc in vodstvenih vedenj. V daljših programih Šole vodenja nudimo sprotno svetovanje pri konkretnih izzivih/težavah, s katerimi se vodje soočajo pri svojem vsakodnevnem delu (vodstvena supervizija).