Temeljni principi

Zato, da naši klienti dosegajo vrhunske rezultate, izboljšujejo svojo učinkovitost in psihološko napredujejo se držimo visokih strokovno-etičnih standardov dela z ljudmi! Izpostavljamo najpomembnejših šest in Kodeks poklicne etike.

Popolna diskretnost

Zaveza molčečnosti je osnova svetovalnega odnosa. Klientom zagotavljamo popolno diskretnost in zaupnost. To velja tako za posameznike, kot za delovne time in celotna podjetja. Zato v referencah ne omenjamo imen naših klientov.

Vrhunske izkušnje

Več kot 20 let izkušenj pri svetovanju slovenskim vrhunskim športnikom in trenerjem smo prenesli v poslovno okolje. Obe okolji povezujejo skupne značilnosti: visoka zahtevnost, visoki cilji, želja po napredku, kvalitetna konkurenca in učinkovitost.

100% konkretno

Posvetimo se tistim temam, ki so za naše kliente najbolj pomembne. To so izzivi, težave, spremembe, ki bodo prinesle največji napredek oz. dodano vrednost pri doseganju želenih rezultatov, povečanju učinkovitosti in psihološkemu napredku.

Učinkovite rešitve

Iščemo rešitve, ki bodo našim klientom prinesle trajne spremembe v njihovem življenju in delu. Zavezani smo k rešitvam, ki dejansko zaživijo v praksi in klientom prinesejo stabilne in merljive rezultate.

Individualni pristop

Naš pristop, način dela, obravnavane teme in rešitve so prilagojene specifikam vsakega klienta, pa naj bo to posameznik, delovni tim ali podjetje.

Poglobljena strokovna znanja

a) Psihološka znanja: študij psihologije, znanstveni magisterij športne psihologije, organizacijska psihologija
b) Performance-psihološka znanja: športna, managerska, izvajalska psihologija
c) Psiho-terapevtska znanja: vedenjsko-kognitivna terapija
Poleg zgoraj omenjenega se zavezujemo in v polni meri upoštevamo Kodeks poklicne etike psihologov Društva psihologov Slovenije (www.dps.si) napisan in sprejet po vzoru Kodeksov mednarodnih poklicnih združenj psihologov.